Hovedside
Bøker
Programvare
Nedlasting

 

BØKER

MIN FØRSTE LESEBOK  er basert på store bokstavtegn og langsom progresjon. Inntil barnet er blitt en trygg leser, ønsker vi at det bare blir presentert for de store bokstavtegnene. 

Boken baserer seg stort sett på lydrette ord, men barnet blir også kjent med noen ikke-lydrette, høyfrekvente ord som repeteres så mange ganger at barnet har mulighet for å automatisere skrivemåten.

Illustrasjonene er fargerike og frodige med mange detaljer. Foruten å innby til videre lesing er disse ment som støtte ved at de gir referanse til innholdet. Etter enkle setninger som består av de bokstavene barna har lært presenteres de for vers og sanger som innbyr til korlesing eller sang.

Boken er skrevet av Nini Zeiner og Marie-Lisbet Amundsen. Guri Riiser har laget illustrasjonene. Boken er bl.a. omtalt i Aftenposten (30/6-01) og Spesialpedagogikk nr. 06/01.

Vi har også laget en veiledning for lærere, som du kan hente ned ved å trykke her (Microsoft Word, 32 kB).

ISBN:    9788299609005
Pris:     185 kr.

Øvingshefte
ISBN:   9788299609012
Pris:     75 kr.

 

Bøkene selges gjennom bokhandlerne.