ORION - Lesetest

Deltest 1: Knytte fonem til grafem


Første deltest måler brukerens evne til å knytte fonem til grafem. De 29 bokstavtegnene i alfabetet blir presentert som vist ovenfor.

Ti tilfeldig valgte bokstaver blir lest opp, og brukeren peker på tilsvarende bokstav på skjermen, eller på en bokstavtavle (som kan skrives ut).

Bokstavene blir uttalt i tilfeldig rekkefølge, d.v.s. at både hvilke bokstaver som velges og rekkefølgen varierer fra gang til gang.