ORION - Lesetest

Deltest 2: Koble figur og ordbilde


Deltesten går ut på å finne det ordbildet som passer til figuren. For hver oppgave er det en figur og tre svaralternativer.

Neste oppgave vil bli presentert når brukeren trykker på et av svaralternativene.