ORION - Lesetest

Deltest. 3: Skille non-ord fra meningsbærende ord


Testen består av ti ord. Disse ordene er valgt tilfeldig fra en liste med like mange non-ord, som meningsbærende ord. Det er altså tilfeldig om det enkelte ord er meningsbærende eller ikke.

Ordet vises på skjermen med rød skrift. Brukeren skal trykke på «Galt» eller «Rett» for å markere om ordet har mening eller ikke.

Neste oppgave vil bli presentert når brukeren trykker på «Rett» eller «Galt».