ORION - Lesetest

Deltest 4: Setningsforståelse


Det vises en setning på skjermen. Brukeren angir om setningen er rett eller gal ved å trykke på «Rett» eller «Galt».

Når brukeren har svart på oppgaven, vil neste oppgave presenteres.