ORION - Lesetest

Deltest 5: Fylle inn ord


 

Brukeren blir her presentert for setninger som mangler et ord. Under setningen vises det tre svaralternativer, og man skal finne hvilket alternativ som er rett.

Når brukeren har trykket på «svaret», blir neste oppgave presentert.