ORION - Lesetest

Deltest 6: Lesestykker


Denne oppgaven er bygd opp av flere ulike lesestykker. Hvert lesestykke inneholder fra 60 til 150 ord. Brukeren blir presentert for fem av disse lesestykkene hver gang testen brukes.

For hvert lesestykke vises to påstander som er knyttet til teksten. Brukeren skal «svare på» om påstanden er rett eller gal ved å trykke på «Rett» eller «Galt» nederst på skjermen.

Lesestykket vises på skjermen hele tiden. Dette fordi testen er ment å skulle avsløre om brukeren forstår innholdet når han eller hun leser en tekst vedkommende har framfor seg, og ikke hvor godt han eller hun husker innholdet i ettertid.