ORION - Minnespenn

Deltest 1: Auditivt korttidsminne - tall


Denne deltesten går ut på at en kombinasjon av tall uttales av programmet. Når tallene er lest, går det to sekunder før den grønne lampen indikerer at brukeren skal angi hvilke tall vedkommende hørte. Dette gjøres enten ved å peke på skjermen, en peketavle med tall, eller ved å si tallene høyt.

På den øverste linjen er det markert med spørsmålstegn hvor mange tall vedkommende skal prøve å huske.

Vanskelighetsgraden øker fra to til seks tall i kombinasjonen. Brukeren må klare to oppgaver på fire forsøk for å gå videre til neste vanskelighetsgrad.

Denne testen måler auditivt korttidsminne i forhold til tallbehandling.