ORION

Deltest 2: Auditivt korttidsminne - ord


Denne deltesten går ut på at en kombinasjon av ord uttales av programmet. Når ordene er lest, skal brukeren angi ordene i riktig rekkefølge. Dette gjøres enten ved å peke på skjermen, en peketavle med tall, eller ved å si ordene høyt.

Vanskelighetsgraden øker fra to til seks ord i kombinasjonen. Brukeren må klare to oppgaver på fire forsøk for å gå videre til neste vanskelighetsgrad.

Denne testen måler auditivt korttidsminne i forhold til ord.