ORION - Minnespenn

Deltest 3: Visuelt korttidsminne - tall


Her blir brukeren presentert for en kombinasjon av tall som vises i tallrekken øverst. Disse tallene vises en periode før de forsvinner fra skjermen. Brukeren skal så angi kombinasjonen av tall i riktig rekkefølge.

Det er viktig at brukeren forstår at rekkefølgen på tallene er av betydning.  Også her øker vanskelighetsgraden ved at man stadig presenteres for et tall mer. Brukeren må klare to oppgaver på fire forsøk for å gå videre til neste vanskelighetsgrad.

Neste oppgave får man presentert ved å trykke på knappen for «Neste» oppgave.