ORION - Minnespenn

Deltest 4: Visuelt korttidsminne - figurerEt antall figurer vises på den øverste linjen. Disse forsvinner så etter fem sekunder. Brukeren skal deretter peke ut hvilke figurer som ble vist i riktig rekkefølge.

Antall figurer i kombinasjonen øker gradvis fra to til maks. seks. Denne testen måler visuelt korttidsminne.