ORION - Minnespenn

Deltest 4: Visuelt korttidsminne - separasjonstid


I denne testen vises tre tilfeldige figurer. Hver av de tre figurene vises en periode på skjermen før neste figur vises. Når alle tre figurene har vært vist, skal brukeren angi hvilke figurer som ble vist, og rekkefølgen av disse. Brukeren må angi rett «svar» i minst to av fire forsøk for å gå videre til neste vanskelighetsgrad (hastighet).

Det gies et poeng hvis brukeren angir rett kombinasjon av figurer når de har vært  vist i 3 sekunder, to poeng for 2 sekund, tre poeng for 1 sekund, fire poeng for 0.5 sekund og fem poeng for ¼ sekund.