ORION

Presentasjon av resultater, kurver


Man kan velge å få ut kurver for hver enkelt deltest. Gjennomsnittet for alle deltestene i testen vises som en egen kurve. Ved å trykke på ”Skriv” vil man få kurvene ut på skriveren.

Merk at for testen «Auditivt og visuelt korttidsminne», inngår ikke den siste deltesten i beregning av gjennomsnitt, da denne deltesten strengt tatt ikke måler minnespenn, men derimot hvor raskt brukeren oppfatter en rekkefølge på tre figurer.