ORION

Presentasjon av resultater, søyler


Man kan også velge å få resultatene vist som søylediagram. Eksemplet viser resultatene fra «Skrivetest» vist som søylediagram. Dersom man ikke husker hva den enkelte deltesten bestod i, kan man trykke på teksten (f.eks. på «S3»), og navnet på deltesten vil vises på skjermen. Ved å trykke på pilen som peker til venstre, får en opp tidligere resultater, og ved å trykke på pilen som peker til høyre får en opp testresultatene for neste registrering.