ORION

Presentasjon av resultater, Tabell


Når man trykker på «Tabell» på menyen øverst på skjermen, vises resultatene i en tabell. Hver linje i tabellen viser testresultater for en registrering. I kolonnen for dato kan man se når de enkelte testene er tatt.

Hvis man ønsker å slette en linje i testdataene, merker man en linje (i figuren ovenfor er første linje merket), og trykker på «Slett» knappen.