ORION - Resultater


Alle data fra de tre testene lagres. Dette skjer automatisk når den enkelte test er gjennomført og gir en fin mulighet til å se den enkelte brukers fremgang over tid i forhold til de tre testene.

Mange brukere synes det er motiverende å kunne se sin eventuelle framgang registrert på denne måten. Man kan også få utskrift av alle testresultatene som er lagret.

Ved beregning av poeng i de ulike deltestene, er det til en viss grad kompensert for tilfeldigheter. Der hvor det f.eks. er gitt to svaralternativer, hvorav det ene er rett, gis det ett poeng for rett svar, og minus ett poeng for galt svar. Dette vil gjøre at en bruker som bare gir tilfeldige svar i gjennomsnitt vil oppnå null poeng. Tilsvarende korreksjon er også gjort der hvor det presenteres et annet antall svaralternativer.

Resultatene er tilgjengelig på følgende tre måter:

Kurver

Søylediagram

Tabell