ORION - Skrivetest

Deltest 1- 3: Forlyd/utlyd/innlydFørste deltest består i at brukeren skal skrive første bokstaven i ordet (forlyd). Vedkommende blir presentert for et ordbilde som mangler første bokstav, samtidig som ordet uttales med klar og tydelig stemme. Det er viktig at brukeren har oppfattet hvilket ord det er snakk om. Hvis man ønsker å få gjentatt ordet, trykker man på «Gjenta».

Andre deltest består i at brukeren skal skrive den siste bokstaven i ordet som presenteres på skjermen (utlyd). Ordet uttales av programmet, og brukeren fyller inn bokstaven som passer i slutten av ordet.

Tredje deltest består i å finne den bokstaven inne i ordet som mangler (innlyd). Som i de to foregående deltestene uttales ordet, og ordbildet presenteres som vist på skjermen. Et felt der det mangler en bokstav er avmerket, og brukeren skal finne den bokstaven som mangler.

Ved å trykke på «Neste», bekrefter man «svaret» og programmet presenterer neste oppgave.

Hvis man ønsker å få gjentatt ordet, trykker man på «Gjenta».