ORION - Skrivetest

Deltest 4 - 8: Skrive ord


Deltest fire til åtte går ut på at brukeren skal skrive ord som uttales av programmet.

Vanskelighetsgraden øker gradvis, ved at man utvider ordene med en og en bokstav. Antall bokstaver er henholdsvis to, tre, fire, fem og seks i de fire deltestene. Det er avsatt felter på skjermen som indikerer antall bokstaver.

Da disse deltestene har økende vanskelighetsgrad, vil testen avsluttes hvis brukeren i en deltest ikke oppnår poeng.

Ved å trykke på «Neste», bekrefter man at «svaret» er gitt, og programmet vil presentere neste oppgave.