ORION - Skrivetest

Deltest 9, 10: Ord med dobbelkonsonant og ikke lydrette ord


Deltest 9 og 10 er slått sammen, og måler brukerens evne til å skrive ikke lydrette ord, og ord med dobbelkonsonant. Programmet presenterer ti oppgaver av ikke lydrette ord, og ti oppgaver av ord med dobbeltkonsonant. Oppgavene blir presentert i tilfeldig rekkefølge.

Ved presentasjon av resultater, vil resultatene for de to deltestene vises hver for seg.