Hovedside
Bøker
Programvare
Nedlasting

 

PROGRAMVARE


Læreboka 03 er et dataprogram for grunnleggende lese- og skrivetrening, tall-, mengde- og klokkebehandling. Programmet benyttes av både barn og voksne med lærevansker og er også godt egnet for afasirammede. Programmet består av en rekke deloppgaver, og inneholder ordlister med til sammen flere tusen ord (alle med lyd). Det er lagt stor vekt på at programmet skal være enkelt å bruke, både ved trening og ved tilpasning av programmet til den enkelte bruker. Programmet er utviklet av cand. spec. paed /  logoped Marie Lisbet Amundsen.

Detaljert beskrivelse

Du kan nå laste ned programmet kostnadsfritt !

Orion 03 er et er et PC basert hjelpemiddel for pedagoger og logopeder som jobber med grunnleggende lese og skrive-trening. Programmet er utviklet av logoped M.L. Amundsen, og består av tre separate tester; lesetest, skrivetest og en test som måler auditivt og visuelt korttidsminne.

Hver av de tre testene, består av flere deltester med økende vanskelighetsgrad. Programmet er basert på et stort antall oppgaver, og vil automatisk velge et nytt sett med oppgaver hver gang testen benyttes. Dette hindrer at brukeren profitterer på at han «lærer» oppgavene.

Testresultatene vises som kurver eller tabeller på skjermen, og kan også skrives ut. Ved at man på denne måten viser framgang over tid, blir det den enkeltes relative fremgang som kommer i fokus.

Resultatene dokumenterer klientens ferdigheter. Dette kan benyttes til å korrigere det videre behandlingsopplegget for klienten.

Behandler vil kunne se effekt av behandling.  

Den enkle måten testen er bygget opp på, gjør at resultatene er lett forståelige, både for klienten  og andre fagpersoner.

Det er motiverende for klienten å kunne se sin egen fremgang.  

   

   Detaljert beskrivelse

Du kan nå laste ned programmet kostnadsfritt !