Tilbake til hovedsiden

Introduksjon

Lesetrening

Bokstavene

Bokstavtavle

Lese ord

Lese setninger

Skrivetrening

Skrive ord

Ordtest

Skrive setninger

Tallbehandling

Tallene

Hvor mange ?

Regne 1

Regne 2

Klokka

Analog

Digital

Analog og digital 1

Analog og digital 2