Læreboka 99 - Skrive ord


 

Velger du å jobbe med “Skrive ord”, blir ordene vist på denne måten. Du skal nå prøve å skrive ordet selv. Bokstavene du skal bruke står under feltet hvor ordet skal skrives, men i tilfeldig rekkefølge.

Dersom du velger rett bokstav, flyttes bokstaven opp i feltet over. Dersom du velger feil bokstav, markeres dette med lyd, og du må prøve igjen. Du kan alternativt skrive ordet på tastaturet.

Ved å trykke på ”Endre”, får du tilgang til å velge mellom små og store bokstaver, om bokstavene skal uttales med lydering eller bokstavering og å angi om rekkefølgen på ordene skal være alfabetisk eller tilfeldig.