Læreboka 99 - Skrive setninger


Når du er kommet så langt at du greier å skrive enkelte ord, kan du prøve deg på hele setninger. I oppgaven ”Skrive setninger 2” er setningene noe mer kompliserte enn i ”Skrive setninger 1”.

Du starter oppgaven ved å trykke på ”Start”. Setningen blir da uttalt. Du skal nå skrive setningen.

Når setningen er skrevet ferdig, vil det vises spørsmålstegn der hvor det er skrevet feil bokstaver.

Ved å trykke på ”Les”, vil setningen bli gjentatt. Ved å trykke på ”Endre”, får du tilgang til å velge mellom små og store bokstaver og om setningene skal vises i tilfeldig eller fast rekkefølge.