Læreboka 99 - Analog og digital klokke 1I denne oppgaven blir du presentert for en digital klokke og tre mindre analoge klokker. Trykk på den analoge klokken som viser samme tid som den digitale. Velger du rett, får du et smile-ansikt på skjermen, samtidig som tiden uttales. Har du valgt feil, må du prøve igjen.  

Ved å trykke på nøkkelen, kan du endre tidsintervallet (5 ,15, 30 eller 60 minutter).