Læreboka 99 - Analog og digital klokke 2Denne oppgaven går ut på å stille den analoge klokken slik at den viser samme tid som den digitale klokken. Start oppgaven ved å trykke på ‘Start’. Du stiller klokka ved hjelp av følgende symboler:

            -           fem minutter tilbake              +          fem minutter fram
            - -         en time tilbake                      + +       en time fram

For å sjekke om du har stilt klokka rett, trykker du på ”Sjekk”.

Ved å trykke på ”Endre”, kan du velge tidsintervallet (5 ,15, 30 eller 60 minutter) som benyttes ved ”Neste” tid.