Læreboka 99 - Bokstavtavle


 

Denne bokstavtavlen kan være til hjelp når du skal bli kjent med alfabetet igjen.

Ved å trykke på den enkelte bokstav, blir denne uttalt. Alternativt kan du skrive en bokstav på tastaturet.

Ved å trykke på ”Endre”, får du tilgang til å velge mellom store og små bokstaver og om bokstaven skal uttales med lydering eller bokstavering.