Læreboka 99 - Digital klokkeI denne oppgaven, blir du presentert for en enkel digital klokke. Trykk på ”Start” for å starte oppgaven.

Ved å trykke på ”Tiden”, blir denne uttalt. For ny tid, trykker du på ”Neste”.

Ved å trykke på ”Endre” kan du velge tidsintervall (5 ,15, 30 eller 60 minutter) som benyttes ved ”Neste” tid.