Læreboka 99 - Hvor mange ?Velger du å jobbe med ”Hvor mange ?”, får du oppgavene presentert på denne måten.  

Oppgaven kan fungere på to måter. Hvis man har valgt at svaralternativ skal vises, gies svaret ved å trykke på et av disse. Hvis man har valgt at svaralternativ ikke skal vises, angis svaret ved å skrive på tastaturet. Ønsker du å endre ”svaret”, benytter du ”slett bakover” tasten til å slette tall. Sjekken på om man har svart rett, vil da utføres når brukeren trykker på ”Neste”.

Ved å trykke på ”Endre”, kan du velge om svaralternativene skal vises eller ikke.