Læreboka 99 - Lese ord


 

Velger du å jobbe med “Lese ord”, finner du ordene presentert på denne måten.

Ved å trykke på ”Les”, vil ordet bokstaveres og uttales. Når ordet staves, vil den enkelte bokstav merkes med blå bakgrunn.

Ved å trykke på nøkkelen, får du tilgang til å velge mellom store og små bokstaver, om bokstavene skal uttales med lydering eller bokstavering og om ordene skal komme i tilfeldig eller alfabetisk rekkefølge.