Læreboka 99 - Lese setninger
Velger du “Lese setninger”, blir setningene presentert på denne måten. Forskjellen mellom ”Lese setninger 1” og ”Lese setninger 2”, er at setningene generelt er litt mer kompliserte i ”Lese setninger 2”.

Ved å trykke på ”Les”, leses setningen. Når det enkelte ordet leses, vil det samtidig merkes med blå bakgrunn.

Ved å trykke på det enkelte ord, vil dette uttales.