Læreboka 99 - Regne 1Har du valgt “Regneoppgaver 1”, får du oppgavene presentert på denne måten.

Svaret gies ved å skrive på tastaturet eller å trykke på rett svaralternativ. Ved å trykke på symbolet for pluss eller minus på venstre side, kan du velge hvilken regneart du vil jobbe med.

Trykker du på ”Endre”, kan du velge om kulene som angir mengde skal vises. Du kan også velge om svaralternativer skal vises eller ikke. Hvis svaralternativene vises, angir du svaret ved å trykke på en av disse.