Læreboka 99 - Regne 2“Regneoppgaver 2” er litt vanskeligere enn forrige oppgave. Det vil si at tallene generelt kan være større, samt at det er tilgang på alle de fire regneartene.

Svaret gies ved å skrive på tastaturet. Hvis du ønsker å endre ”svaret”, benyttes ”slett bakover” tasten til å slette tall. Svaret blir registrert når du trykker på ”Neste”.