Læreboka 99 - Tallene


 

Velger du “Tallene”, får du presentert tallene 1 til 15 på denne måten.  

Du kan få tallet uttalt ved å trykke på ”Les” eller på tallet.

Nytt tall får du ved å trykke på ”Neste” eller å skrive tallet på tastaturet. Skriving av tall på tastaturet støttes bare for tallene 0 til 9.